November 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
26/10/2020

06:00: TREM World Fasting

27/10/2020

06:00: TREM World Fasting

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

28/10/2020

06:00: TREM World Fasting

29/10/2020

06:00: TREM World Fasting

30/10/2020

06:00: TREM World Fasting

31/10/2020

06:00: TREM World Fasting

01/11/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE

02/11/2020 03/11/2020

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

04/11/202005/11/202006/11/202007/11/2020 08/11/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE

09/11/2020 10/11/2020

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

11/11/202012/11/2020 13/11/2020

17:00: 2ND FRIDAY PRAYERS

14/11/2020 15/11/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE

16/11/2020 17/11/2020

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

18/11/202019/11/2020 20/11/2020

17:00: 3RD FRIDAY PRAYERS (Miracle Rally)

21/11/2020 22/11/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE

23/11/2020 24/11/2020

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

25/11/202026/11/2020 27/11/2020

23:59: LAST FRIDAY PRAYERS

28/11/2020 29/11/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE

30/11/2020 01/12/2020

17:00: Power for Living Service (Bible Study)

02/12/202003/12/202004/12/202005/12/2020 06/12/2020

07:30: 1ST SERVICE

09:00: 2ND SERVICE

10:30: 3RD SERVICE